Nitor

Nitor

Näin tehdään Suomen paras työpaikka


dSign Vertti Kiven suunnittelemissa tiloissa toimiva Nitor valittiin jo toisen kerran peräkkäin Suomen parhaaksi työpaikaksi. Great Place to Workin tekemässä Euroopan listauksessakin digitaalinen insinööritoimisto nousi 2019 kesällä upeasti koko Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi.

Puhtaiden lukujen kannaltakaan henkilöstöön panostaminen ei ole Nitorilla mennyt hukkaan, ilman alan kovimpia ammattilaisia liikevaihtoa on vaikea saada kasvatettua tasaisin harppauksin tiukasti kilpaillulla alalla. dSignin suunnittelemat tilat toimivat myös rekryvalttina.

On hyvä huomioida sekin, että viimeisimpien tutkimusten mukaan työntekijä-kokemuksella on merkittävin vaikutus asiakkaiden kokemukseen yrityksestä, sen tuotteista, imagosta sekä laadusta.

Työhyvinvointiin satsaaminen on siis monessa mielessä kannattavaa.

Mikä on työtyytyväisyytenne salaisuus, Nitorin People Operations Specialist Tiina Vanala?

’Nitorilla työhyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon vaikuttavat niin työtilat ja -välineet kuin fyysinen hyvinvointikin tai vaikkapa mahdollisuus rentoutua.

Työntekijälähtöinen näkökulma ja osallistava johtaminen on ollut mukana alusta asti, ja on oikeastaan koko yrityksen perustamisen lähtökohta: alalla jo kokeneet perustajat halusivat luoda sellaisen työpaikan, jossa itse haluaisivat työskennellä.

Kuluneen vuoden aikana olemme erityisesti keskittyneet uuden monikäyttöisen toimitilamme rakentamiseen sekä työn, perheen ja muiden elämänalueiden tasapainottamista tukevan kollegiaalisen tuen, eli Kamu-konseptin kehittämiseen.

Kolme tärkeintä hyvään työpaikkaan liittyvää tekijää ovat mielestäni osallistaminen, yhteisöllisyys ja avoimuus.’

Mikä merkitys tiloilla on konsulttityötä tekevässä yrityksessä?

’Ketterä, asiakkaalla tapahtuva konsulttityö on digitaalisen insinööritoimiston liiketoiminnan ydintä ja ympärivuotisilla yhteisillä tapahtumilla ja uudella keskustoimistolla on tärkeä rooli nitorilaisten yhteenkuuluvuuden kasvattajina.

Yhteisöllisyyden tukeminen oli yksi tärkeimmistä motiiveista myös toimitilaprojektimme taustalla. Suurin osa henkilöstöstämme toimii suurimman osan ajasta konsulttina asiakkaiden tiloissa, ja oli tärkeää luoda meille oma paikka, johon on helppo tulla ja joissa voi viettää työ- ja vapaa-aikaa meidän tavallamme. Halusimme luoda kohtauspaikkoja ja tehdä yhteistyön ja yhteisen vapaa-ajan vieton mahdollisimman helpoksi ja luontevaksi.’

Entä minkälaisia tiloja tarvitsitte työntekemiseen?

’Koska organisaatiomme on itseohjautuva ja monimuotoinen haluamme tarjota tilat, jotka tukevat ketterää työtapaa ja joista löytyy vaihtoehtoja; avotyötilaa, kubikkeleita, hiljaista tilaa, tiimitilaa, ryhmätyötilaa, neuvotteluhuoneita jne.

Tavoitteena on siis tukea erilaisia yksilöitä ja tiimejä erilaisissa tilanteissa. Edes sama henkilö ei aina halua työskennellä jollain tietyllä tavalla. Haluamme tarjota valinnanvapautta ja toisaalta fasilitoida erilaisia tarpeita.’

Miten näette tilojen merkityksen rekrytessä?

’ Tilamme ovat käyntikortti, jossa näkyy brändimme lisäksi myös arvomme: panostus tasokkaisiin työoloihin sekä yhteisöllisyyden tukeminen. Rekrytoinnissa on tärkeää osoittaa, miten Nitor tukee työntekijöitään kokonaisvaltaisesti, ja parhaiten viesti menee perille, kun työnhakija näkee sen konkreettisesti itse.

Järjestämme paljon koulutuksia ja tapahtumia erilaisille sidosryhmille, eli meillä käy viikoittain paljon vieraita, ja heidän joukossaan on luonnollisesti paljon potentiaalisia rekrytoitavia. On hienoa tuoda heidät tilaan, jossa arvomme näkyvät selkeästi.’

———————

Ohessa kuvia Nitorin Aleksanterinkadulla Helsingissä sijaitsevasta pääkonttorista, jonka dSign Vertti Kivi on suunnitellut.
Kuvat: Timo Pyykönen

Tilaa dSignin uutiskirje

Saat uusimmat sisustusuutiset sähköpostiisi.