Asianajotoimisto Castrén & Snellmannin laajassa uudistuksessa tilasuunnittelu nivottiin osaksi muutosjohtamista.