Evästeistä – Cookie Policy

Käytämme sivustollamme evästeitä hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit estää evästeiden käytön selainasetuksista.

We use cookies on our website to ensure a good user experience. By using the website you consent to the use of cookies. If you want to, you can disable cookie use from your browser settings.

Valitse kieli – Select language

Työtilojen merkitys yrityskulttuurille – 5 huomiota

Työtiloilla voi saavuttaa paljon positiivisia hyötyjä yritykselle. Tässä viisi teemaa, johon kannattaa kiinnittää huomiota.

1. Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen on ihmisten ohjaamista lähtötilanteesta kohti asetettua tavoitetta, mikä työympäristön kehittämisessä tarkoittaa sitä että yrityksen strategiset tavoitteet jalkautetaan työympäristön kautta. Fyysinen tilojen uudistaminen toimii tehokkaana ärsykkeenä käyttäytymisen muutokseen, sen vuoksi se on oivallinen muutosjohtamisen työväline. Samalla se toimii konkreettisena todisteena osana muutosta niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin.

2. Yhteisöllisyys

Kulttuuri, yhteisö ja yhteistyö ovat keskiössä uuden työn tekemisen kokemuksessa. Toimiston pääasiallinen rooli on muuntautumassa paikaksi, joka tuo ihmiset työskentelemään yhdessä, rakentamaan henkilökohtaisia ja ammatillisia suhteita sekä synnyttämään yhteyden yrityksen olemassaolon tarkoitukseen sekä päämäärään. (Lähde: GENSLER DESIGN FORECAST 2021)

Yhteisöllisyys ei ainoastaan vaikuta positiivisesti yksilön hyvinvointiin vaan edesauttaa myös yritystä hyvään tulokseen. Ihmisen kokema yhteisöllisyys on paras ennusmerkki parempaan tuottavuuteen, yhteyteen, innovaatiokykyyn sekä sitoutuneisuuteen. Mitä enemmän ihmiset työskentelevät toimistolla, sen helpommin he kokevat kuuluvansa osaksi yhteisöä.

Huonekaluvalmistaja Steelcasen 2021 raportin mukaan positiivisiksi piirteiksi toimistolla työskentelyssä koettiin:

  • Toimisto on paikka, jossa johto on läsnä ja saavutettavissa
  • Toimistolla on tiloja, jotka kannustavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja parantavat yhteenkuuluvuuden tunnetta
  • Toimisto tarjoaa stimuloivia ja inspiroivia tiloja, jotka kannustavat ideointiin sekä luovaan ongelmanratkaisuun

(Lähde: Steelcase Global Report 2021)

3. Rekrytointihyödyt

Joustavuus ja henkilöstön kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Joustava työskentelymalli voi olla todella tehokas rekrytoinnin työväline, erityisesti sesonkityöläisille. Hyvin mietitty joustava työskentelymalli voi auttaa monipuolistamaan työvoiman monimuotoisuutta, edesauttaa yhteistyötä eri osaajien välillä sekä parantaa kykyä selvitä tulevaisuuden kriisitilanteista. (Lähde: 2020 PwC U.S. REMOTE WORK SURVEY)

Siinä missä joustavan työmallin hyödyt ovat kiistattomia, myös toimistojen rooli on muuttunut. Toimistorakennus ei ole ainoastaan työntekijöiden säilöntäpaikka, tilatehokkuuden maksimoinnista tulee vähemmän tärkeää, kun työntekijät hybridi työn myötä työskentelevät sekä kotoa että toimistolta. Työpaikalla vahvistetaan suhteita, opetetaan muita, sekä rakennetaan yhteisöä, kulttuuria ja merkitystä. (Lähde: GENSLER DESIGN FORECAST 2021)

Toimiston ollessa yrityskulttuurin rakennuspaikka, yhteisöön kuuluvuuden tunteen herättäjä ja ennen kaikkea paikka missä saa tukea sekä oppia niin esimiehiltä kuin kollegoiltaan – sitoutuminen yritykseen kasvaa, kun yksilö kokee olevansa osa jotain itseään suurempaa. Jos koti on ainoa ja ensisijainen työnteon paikka, eikä sidosta yritykseen ja sen yhteisöön synny on helpompaa vaihtaa työnantajaa muiden tekijöiden, kuten ansiotason perusteella.

4. Muuntojoustavuus

Joustavuus ja muokattavuus ovat kriittisiä hybridityövoimalle. Uusi hybridityövoima, joka työskentelee sekä toimistolla että etänä, on mahdollisuus korjata pandemiaa edeltäviä ongelmia työpaikoilla ja etsiä uusia tilastrategioita. Toimistotalojen tulee kehittää entisestään toimiston ja kotitoimiston yhteyttä ja kehittyä vuokralaisten tarpeita vastaaviksi. Uusien työtilojen täytyy sopeutua  nopeasti ja mukautua uusia työmalleja tukeviksi, muuntojoustavilla tiloilla sekä huonekaluilla. (GENSLER DESIGN FORECAST 2021)

5. Tilakokemus

Pandemia muistutti meitä siitä mikä todella on merkityksellistä: Elämä muiden ihmisten kanssa. Siksi ihmisten tilakokemukseen perustuva suunnittelu on todellinen mahdollisuus. Uuden ajan suunnittelun keskeinen ajatus on ihmiset ensin – yhteisöjä rakentaen. Tilakokemus, joka saa meidät lähtemään kodeista vaatii kokonaisvaltaista ja uudenlaista suunnittelua. Suunnittelijoiden täytyy ymmärtää, mikä ajaa ihmisten käyttäytymistä, kannustaa vuorovaikutukseen ja optimoi tehokkuutta. (Lähde: GENSLER DESIGN FORECAST 2021)

Jos olemme oppineet jotakin pandemiasta, on se että me tarvitsemme ihmiskontakteja – terveytemme, hyvinvointimme sekä taloutemme vuoksi. Yhteen palaaminen on keino selvitä taantumasta. Siksi suunnitelmat keskittyvät tämän yhtälön ympärille. Kuinka voimme tuoda ihmiset yhteen turvallisesti ja tarjota tiloja, joissa he kokevat itsensä hyvinvoiviksi, joukkoon kuuluvaksi sekä päämäärätietoisiksi? Vastaus on mahdollista löytää suunnittelusta ja sen kyvystä ottaa huomioon inhimilliset tarpeet ja odotukset uudessa maailmassa. (Lähde: GENSLER DESIGN FORECAST 2021)

Kysy lisää työtilojen muutoksesta

Milla
Himberg

Key Account Manager

Tomi
Koski

Key Account Manager

Lähteet:

GENSLER DESIGN FORECAST 2021
2020 PwC U.S. REMOTE WORK SURVEY
Steelcase Global Report 2021